Producten en diensten

Alarmsystemen

Leeuw beveiliging installeert hoog kwaliteit en verzekerde alarmsystemen voor particulieren en bedrijven. De beveiligingssystemen zijn geschikt voor uw winkel, kantoor en ook uw woning.

Camerabeveiliging

Cameratoezicht door de overheid wordt voornamelijk ingezet om de openbare orde in de openbare ruimte te waarborgen. Vaak gaat het om cameratoezicht in binnensteden en uitgaansgebieden.

Brandbeveiliging

Een brandmeldinstallatie is een alarmsysteem gericht op het detecteren van brand en het initiëren van passende actie. Het bestaat uit een samenstel van onderdelen, waaronder rookmelders en handmelders.

Veiligheidscan

Via de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) kunt u gratis een veiligheidsscan van uw bedrijf laten uitvoeren. Bovendien kunt u tot € 1.000,- van uw investering in beveiligingsmaatregelen terugvragen. Lees hier wat de voorwaarden zijn.

Meldkamer & Alarmcentrale

Alle alarminstallaties die door Leeuw Beveiliging worden geïnstalleerd kunnen worden aangesloten op een alarmcentrale. Dan blijft tenminste een (poging tot) inbraak of beginnende brand nooit meer onopgemerkt!

Service & Onderhoud

Wij hebben een 24/7 serviceorganisatie. Wij voeren elk jaar onderhoud uit op uw systeem en bij storingen kunt u ons serviceteam raadplegen.